Строителен мениджмънт

Организира, управлява или изпълнява строителният обект от начало до крайното му изпълнение, като следи за качеството на извършената работа, бюджетът и спазването на всички правила за безопасност.

Оптимизира разхода и информира инвеститора с финансови и строителни отчети за прогреса и разхода на проекта на дневна, седмична и месечна база.

За разлика от стандартният вариант с използване на строителна фирма, начисляващи между 20% и 30% при сключен договор, строителният мениджър изпълнява функцията при предварително фиксиран процент от сумата на проекта, като варира между 2% за мащабни проекти до 15% за по малки.

груб строеж
  • Изготвяне на оферта и ценообразуване на строителни обекти.
  • Изготвяне и проверка на протоколи за реално извършена работа.
  • Узаконяване на строителни обекти
  • Цялостно управление и контрол строителни обекти.