Строителство и обновление на жилищни и административни сгради

строителство на къщи

СКАЙБИЛД ИНЖИНЕРИНГ ЕООД предлага цялостно строителство и обновление на жилищни и административни сгради. Като главен изпълнител, изпълняваме и управляваме всички основни и довършителни етапи на строителния процес, поемаме цялата отговорност и организация, спестявайки изключително главоболие и ресурс от страна на инвеститора.

След като проектът е готов за изпълнение, поемаме изцяло грижата за подготовката и предоставянето на всички необходими документи за узаконяването на строителния обект. Осигуряваме инспекция и техническа експертиза на различните етапи от строежа и спазваме всички изисквания в съответствие с одобрените планове, спецификации, стандарти и разпоредби.

Актуализираме и оптимизираме всички етапи на строителният процес, за да може да гарантираме високото качество на изпълнение, спазените срокове и професионалното и отговорно отношение към всеки наш клиент.

Цените за строителство на сграда или цялостен ремонт се определят според сложността и спецификацията на проекта.