Строителство на къщи и жилищни кооперации

Процесът по  строителство на къщи и сгради може да бъде доста труден и често е изпълнен с редица предизвикателства.

Избирането на правилния изпълнител е от ключово значение при реализацията и строителството на еднофамилни или много фамилни жилищни сгради.

строителство на къщи

Цялостно строителство на къщи и жилищни кооперации от СКАЙБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ

СКАЙБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ предлага цялостно строителство и узаконяване на къщи и жилищни кооперации. Изпълняваме и управляваме всички основни и довършителни етапи на строителния процес – изкоп, изграждане на бетонова конструкция, зидария, хидроизолация, покривна конструкция. Фасадна топлоизолация, ВИК, електрически инсталации, конструкции от гипсокартон, машинни-мазилки, боядисване и полагане на фаянс.

Предоставяме цялостна организация по откриването и организирането на строителната площадка. След като проектът е готов за изпълнение, поемаме изцяло грижата за подготовката и предоставянето на всички необходими документи за узаконяването на строителния обект. Използваме единствено първокласни материали, и предоставяме сертификат за качество. Осигуряваме инспекция и техническа експертиза на различните етапи от строежа и спазваме всички изисквани в съответствие с одобрените планове, спецификации, стандарти и разпоредби.

Гарантираме високото качество на изпълнение, спазените срокове и професионалното и отговорно отношение към всеки наш клиент.